”Det är om allt som är bra och allt som är dåligt”, Galleri Flach, Stockholm

”It’s about everything good and everything bad”.

VERNISSAGE lördag den 16 november, 2019 kl. 12 – 18
Utställningen pågår t o m lördag den 14 december, 2019
Plan 4, Jakobsgatan 27 C / Fredsgatan 12, Konstakademiens hus, Stockholm
www.galleriflach.com
Patrick Nilsson, “Mot himmelen”, 2019, torrpastell på papper, 65×50 cm

I utställning “Det är om allt som är bra och allt som är dåligt” presenterar Patrick Nilsson en serie nya arbeten som tar sin utgångspunkt i naturen. Vi ser trädstammar och krumma träd, blommor och grässtrån på en solig äng. Plötsligt framträder ett nytt spektrum av färger som tidigare inte har funnits. I Patrick Nilssons arbeten har berättelsen eller det narrativa inslaget varit ett bärande moment. Med både humor och ironi har han gestaltat olika aspekter av våld och aggressivitet som ett allmänmänskligt inslag i tillvaron.  Men också naturen har varit ett återkommande motiv, bland annat i form av träd i olika strukturer och mönster. I dessa nya arbeten framträder ett annat tempus, en annan frihet, i vilket ett inkännande och detaljerat iakttagande av den verkliga naturen träder fram. Det är ett stillsamt betraktande, som ett slags studier, utan förklaringar eller avsikter. Patrick Nilsson beskriver själv en glädje i att finna en ny kreativitet i att ställa sig inför det som finns nära omkring, att upptäcka detaljerna i växtligheten, utan någon särskild tanke eller idé om konstruktion.