”Det är om allt som är bra och allt som är dåligt”, Galleri Flach, Stockholm

”It’s about everything good and everything bad”.

VERNISSAGE lördag den 16 november, 2019 kl. 12 – 18
Utställningen pågår t o m lördag den 14 december, 2019
Plan 4, Jakobsgatan 27 C / Fredsgatan 12, Konstakademiens hus, Stockholm
www.galleriflach.com
Patrick Nilsson, “Mot himmelen”, 2019, torrpastell på papper, 65×50 cm

I utställning “Det är om allt som är bra och allt som är dåligt” presenterar Patrick Nilsson en serie nya arbeten som tar sin utgångspunkt i naturen. Vi ser trädstammar och krumma träd, blommor och grässtrån på en solig äng. Plötsligt framträder ett nytt spektrum av färger som tidigare inte har funnits. I Patrick Nilssons arbeten har berättelsen eller det narrativa inslaget varit ett bärande moment. Med både humor och ironi har han gestaltat olika aspekter av våld och aggressivitet som ett allmänmänskligt inslag i tillvaron.  Men också naturen har varit ett återkommande motiv, bland annat i form av träd i olika strukturer och mönster. I dessa nya arbeten framträder ett annat tempus, en annan frihet, i vilket ett inkännande och detaljerat iakttagande av den verkliga naturen träder fram. Det är ett stillsamt betraktande, som ett slags studier, utan förklaringar eller avsikter. Patrick Nilsson beskriver själv en glädje i att finna en ny kreativitet i att ställa sig inför det som finns nära omkring, att upptäcka detaljerna i växtligheten, utan någon särskild tanke eller idé om konstruktion. 

Black: Recategorize. Galerie Ora-Ora. Hong Kong

This fall I´m very proud to be part of a group show in Hong Kong with a fantastic group of artists. Parts of the pressrelease below.

IMG_0301

View from hectic Queen`s Road

IMG_0309

Minutes before the preview.

IMG_0327

The show was listed in Time Out, Hong Kong.

So never is most lonely man alone

“So never was most lonely man alone”

“GALERIE ORA-ORA PRESENTS BLACK: RECATEGORIZE, A GROUP EXHIBITION FEATURING ARTISTS:

CARLA CHAN, JURI MARKKULA, ZHANG YANZI, HUANG DAN, XIAO XU, CINDY NG AND MARKING PATRICK NILSSON’S ASIA DEBUT.

“Galerie Ora-Ora is delighted to present a group exhibition which

seeks to challenge the audience perception and ask the question: ‘What is black?’ Bringing together

works by seven pioneering artists, ‘BLACK: RECATEGORIZE’ will explore the dynamic and nuanced

depictions of black – a colour often dismissed and disregarded due to its ubiquity. Through paintings,

contemporary ink, new media and low-relief sculpture, the exhibition will seek to shed new light on

this deepest of colours; at once rejecting and confirming a variation on the age old maxim, that black

is the new black.”